Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant JudilFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 37 Deviations 365 Comments 1,720 Pageviews
×

Newest Deviations

::SHARE PSD:: HAPPY 80+ WATCHERS :iconjudilsgoer:JudilsGoer 24 16 161001 // IRENE :iconjudilsgoer:JudilsGoer 10 0 CUTE STYLE- SICA :iconjudilsgoer:JudilsGoer 12 7 QUOTES - MOOONLIGHT :iconjudilsgoer:JudilsGoer 7 3 deviantID :iconjudilsgoer:JudilsGoer 1 0 [SHARE RENDER] DAHYUN TWICE 14 PNGS :iconjudilsgoer:JudilsGoer 50 27 160820. TAEYEON IS COMING :iconjudilsgoer:JudilsGoer 1 0 [SHARE RENDER #5] HAPPY 50+ WATCHER :iconjudilsgoer:JudilsGoer 24 14 [SHARE RENDER] TAEYEON WHY live 10 PNGS :iconjudilsgoer:JudilsGoer 25 40 Happy Birthday Tiffany :iconjudilsgoer:JudilsGoer 1 0 [SHARE RENDER #3] SANA TWICE 8 PNGS :iconjudilsgoer:JudilsGoer 32 13 .LEMON JUICE :iconjudilsgoer:JudilsGoer 3 0 [SHARE RENDER] HAPPY 30+WATCHER :iconjudilsgoer:JudilsGoer 34 14 .Bunny World :iconjudilsgoer:JudilsGoer 2 0 .Play With Me :iconjudilsgoer:JudilsGoer 6 0 .Feeling The Love :iconjudilsgoer:JudilsGoer 2 0

Favourites

Groups

deviantID

JudilsGoer
Judil
Vietnam
>>WELCOME TO MY DA <<
Tên : Judil < Dú-đì đọc kiểu đó đó >
Giới tính nữ nhee Tớ sinh 2k3 :3
My Bias <333
1.Dẹo thị Ca

2.Thỏ Nây-Dơn

3.Nam thần là bả

4.Tư Lé hack tủi

5.GOD Sệp-Yeong


-Watch tớ nếu cậu thích art--


Cám ơn các bấybề đã đọc :>>
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconmireilled:
MireilleD Featured By Owner Mar 30, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for the watch! Love 
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 5, 2017  Student
Watch bạn , art bạn đẹp quá <3
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Mar 21, 2017
Tks nhoa :"">
Reply
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Mar 22, 2017  Student
Cho mình làm quen đc ko
Reply
:iconnhi-yuaedesigner:
Nhi-YuaeDesigner Featured By Owner Jan 9, 2017
Thanks for the watch .
Luv...luv .
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jan 19, 2017
<333
Reply
:iconjadenblackdragon:
Jadenblackdragon Featured By Owner Dec 11, 2016  Hobbyist Artist
i watch you back <3
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jan 8, 2017
Thanks !!
Reply
:iconxasianphotopacks:
xAsianPhotopacks Featured By Owner Dec 5, 2016  Hobbyist Artist
+watchback? 
Reply
:iconjudilsgoer:
JudilsGoer Featured By Owner Jan 8, 2017
Okie :>>
Reply
Add a Comment: